Polecamy Dla Panów Czego w łóżku boją się starsi panowie?

Czego w łóżku boją się starsi panowie?

PODZIEL SIĘ

Aby uzyskać odpowiedź na pytanie, jakie problemy zdarzają się mężczyznom w starszym wieku, zadano badanym pytania o charakterystyczne dla nich trudności, które wystąpiły podczas ich stosunków seksualnych w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Niemal co dziesiąty wymienił niepełny wzwód członka przed stosunkiem lub podczas stosunku. Zbyt małe potrzeby seksualne zadeklarowało 7,9 proc. badanych mężczyzn.

Problemy w osiągnięciu orgazmu wskazało 4,6 proc. z nich. Tylko 1,3 proc. badanych za trudność uznało zbyt małą chęć współżycia w porównaniu z potrzebami partnerki. Odpowiedzi badanych na pytanie dotyczące zaburzeń erekcji wskazują, że tego typu kłopoty ma prawie co trzeci z badanych mężczyzn, w tym niemal co ósmy mężczyzna w wieku 50-59 lat (13 proc.), co trzeci w wieku 60-69 lat i co drugi (55,3proc.) w wieku 70 lat i więcej.

Jaki wiek, taki seks?

Przyczynami pierwotnymi tej dysfunkcji u starszych mężczyzn mogą być takie czynniki, jak zmniejszenie się poziomu testosteronu, pogarszanie się stanu zdrowia i ogólnej wydolności organizmu, a także zmniejszenie się lub utrata pożądania do kobiet, bądź do stałej partnerki. Dla ponad połowy badanych mężczyzn zaburzenia erekcji mają podłoże zarówno psychiczne, jak i fizjologiczne, zdrowotne.

Jaka samoocena, taki seks

Badani dostrzegali też ważne, negatywne konsekwencje dysfunkcji erekcji. Prawie dwie trzecie z nich uważało, że problemy z erekcją wpływają na samoocenę mężczyzny. Co czwarty respondent stwierdził, że jego zdaniem mężczyzna, który nie jest w stanie utrzymać erekcji, nie jest w pełni wartościowy. Twierdzili tak zwłaszcza mężczyźni w wieku 60-69 lat. Mężczyźni dość często (41,7 proc.) są zdania, że zaburzenia erekcji mogą doprowadzić do rozpadu związku. Respondenci prezentowali zróżnicowane postawy wobec podjęcia i przebiegu leczenia zaburzeń erekcji. Co trzeci badany był zdania, że nie ma możliwości przeciwdziałania problemom z erekcją u osób starszych. Przeciwnego zdania był co czwarty ankietowany. Prawie połowa badanych mężczyzn uważała, że zaburzenia erekcji można zwalczyć, stosując odpowiednie środki farmakologiczne.

Panowie leczą się bez konsultacji z lekarzem

Dla wielu mężczyzn dysfunkcje erekcji i ich leczenie to nadal sprawa bardzo osobista lub wręcz wstydliwa. Ponad jedna trzecia badanych była zdania, że leczenie zaburzeń erekcji powinno być zachowane w tajemnicy. Wielu mężczyzn rozumiało i akceptowało fakt, iż kłopoty z erekcją dotyczą także ich związku. Większość z nich wyraża pogląd, że partnerka powinna wspierać partnera w trakcie leczenia impotencji. Wiedza na temat zaburzeń erekcji i możliwości ich leczenia nie determinuje podejmowania decyzji o leczeniu. Pomimo że 75,3 proc. badanych mężczyzn słyszało o tabletkach na poprawę potencji, to tylko 8% spośród tych osób, których dotyczy dysfunkcja erekcji, stosuje takie środki.

Na zadowolenie z seksu wiek nie ma wpływu!

Zbadano zależność między samooceną życia seksualnego mężczyzn, a ich wiekiem w minionych czterech tygodniach. Mężczyźni zostali podzieleni na trzy grupy wiekowe (50-59, 60-69 i 70 i więcej lat). Silna dodatnia korelacja wystąpiła w przypadku oceny poziomu pożądania (0,464). Mężczyźni młodsi znacznie wyżej niż starsi oceniali swój poziom pożądania. Podobnie było z poziomem ogólnego zadowolenia z życia seksualnego. Zależność między wiekiem, a poziomem zadowolenia ze związku seksualnego z partnerką okazała się raczej niska. Wysoki współczynnik korelacji wystąpił natomiast w przypadku oceny pewności, że mężczyzna mógłby mieć i utrzymać wzwód. Oznacza to, że u mężczyzn starszych pewność ta jest znacznie niższa. Zbadano także zależność między wiekiem, a znaczeniem seksu w życiu mężczyzny. Dodatni współczynnik korelacji wskazuje, że w młodszej grupie wiekowej seks odgrywa zdecydowanie bardziej istotną rolę niż w przypadku mężczyzn starszych.

Pelagia