Najnowsze Czy jesteś w stanie zdać test na obywatelstwo USA?

Czy jesteś w stanie zdać test na obywatelstwo USA?

SHARE

Wielu zastanawia się czy jest w stanie zdać test na obywatelstwo.

Poniżej parę pytań z tego testu.

1. Co ile lat wybierany jest prezydent USA?
a. 2 lata
b. 4 lata
c. 10 lat
d. 8 lat

2. Wymień jedną z wojen, które stoczyły Stany Zjednoczone w XX wieku?
a. Wojna w Afganistanie
b. Wojna domowa
c. meksykańsko-amerykańska
d. I Wojna Światowa

3. Co jest podstawowym prawem tej ziemi?
a. Proklamacja Emancypacji
b. Konstytucja
c. Deklaracja Niepodległości
d. Artykuły konfederacji i wieczystej unii

4. Gdzie znajduje się Statua Wolności?
a. Long Island Sound
b. Zatoka San Francisco
c. Nowy Jork (w zatoce)
d. Boston (w zatoce)

5. Który z poniższych stanów nie należał do pierwszych 13 stanów?
a. Nowy Jork
b. Massachusetts
c. Maine
d. Delaware

6. Ilu jest Senatorów federalnych?
a. 435
b. 50
c. 100
d. 150

7. Z ilu członków posiadających prawo głosu składa się Izba Reprezentantów?
a. 100
b. 435
c. 400
d. 345

8. Jaka jest funkcja sądownictwa?
a. rozwiązywanie sporów
b. decydowanie o zgodności prawa z Konstytucją
c. weryfikowanie prawa
d. wszystko powyższe

9. Kogo reprezentuje Senator federalny?
a. wszystkich ludzi stanu
b. legislaturę stanową
c. ludzi, którzy na niego głosowali
d. partię polityczną do której należy

10. Która z poniższych rzek należy do najdłuższych rzek w Stanach Zjednoczonych?
a. Missouri
b. Colorado
c. Rio Grande
d. Hudson

11. Który z poniższych urzędów nie należy do Gabinetu Prezydenckiego?
a. Sekretarz Rolnictwa
b. Sekretarz Zasobów Wewnętrznych
c. Sekretarz Komunikacji
d. Sekretarz do kwestii Weteranów

12. Kto jest obecnym Marszałkiem Izby Reprezentantów?
a. John Boehner
b. Paul Ryan
c. Joe Biden
d. Newt Gingrich

13. Ilu jest członków Sądu Najwyższego?
a. 11
b. 13
c. 9
d. 12

14. Które z poniższych plemion należy do indiańskich plemion w Stanach Zjednoczonych?
a. Zawi Chemi
b. Cherokee
c. Huave
d. Chatino

15. Kiedy jest ostatni dzień na złożenie rozliczeń podatkowych?
a. 30 marzec
b. 15 kwiecień
c. 15 marzec
d. 30 kwiecień

 

Odpowiedzi: 1-B, 2-D, 3-B, 4-C, 5-C, 6-C, 7-B, 8-D, 9-A, 10-A, 11-C, 12-B, 13-C, 14-B, 15-B