Tylko u nas Dlaczego rozwód

Dlaczego rozwód

SHARE

Przeprowadzono ankietę, według której pary odpowiadały na pytanie jakie powody były przyczyną rozwodu.

Brak zaangażowania w związek
75% respondentów uważa, iż pomimo, że małżeństwo jest tzw. ostatecznym zobowiązaniem, cały czas należy nad nim pracować. Jeżeli jednak jedna ze stron nie okazuje chęci ani woli to związek taki nie ma szans na przetrwanie.
Niewierność
Dla 59.6% odpowiadających stanowiła punkt zwrotny w podjęciu decyzji odnośnie przyszłości w pogarszającym się związku. Do zdrady brak zainteresowania ze strony partnera/-ki, a z tym związany brak bezpieczeństwa.
Zbyt dużo kłótni i awantur
Dla 57.7% pytanych wpłynęło na rozstanie. Częstotliwość jak też intensywność problemów powoduje, że w końcu nie ma mowy o uczuciu, jakimkolwiek powiązaniu czy wzajemnym wsparciu.
Ślub w bardzo młodym wieku
45.1% respondentów stwierdziło jako powód rozpadu ich małżeństwa. Obecnie mniej osób decyduje się na małżeństwo w wieku 18-20 lat. Nawał obowiązków, brak czasu na swoje pasje nie jest zachęcające dla młodych ludzi.
Problemy finansowe
Dla 36.1% odpowiadających były najczęstszą przyczyną rozwodu. W związku, w którym jeden z partnerów oszczędza, a druga strona wydaje ponad możliwości to tylko kolejny powód do zwiększonego stresu, napięcia.
Nadużywanie alkoholu
Dla 34.6% pytanych było powodem rozpadu związku. Problem alkoholizmu jest niemożliwy do zaakceptowania i tak samo trudny do pokonania mimo starań, zwłaszcza gdy osoba nadużywająca nie widzi tego jako problem.
Przemoc domowa
Dla 23.5% pytanych stanowiła główny czynnik rozpadu. Zarówno fizyczne jak i psychiczne znęcanie się zazwyczaj przeradza się w niekończący się cykl nadużyć, który nabiera większej mocy z biegiem czasu. Według biura ONZ ds. Narkotyków i Przestępczości w 2017 roku 50000 kobiet zostało zabitych przez partnera lub członka rodziny.
Problemy ze zdrowiem
Dla 18.2% respondentów było powodem, że ich związek się rozpadł. Ciężka choroba zazwyczaj powoduje zadłużenie, ból, jak też zmusza do pominięcia własnych potrzeb na rzecz drugiej osoby. I w takich sytuacjach nie wszyscy są w stanie podźwignąć tego ciężaru i obowiązków za dwóch.
Brak poparcia ze strony rodziny
Dla 17.3% pytanych było głównym powodem do rozwodu. Utrzymywanie dobrych stosunków z rodziną partnera i dbanie o teściów jest brane za bardzo ważne dla udanego związku.
Brak kursów przedmałżeńskich lub też różnice religijne
Dla 13.3% respondentów przyczyniły się do rozstania. Seria praktycznych rad niestety nie zawsze ma odzwierciedlenie w życiu małżeńskim. Małżonkowie o różnych wyznaniach są mniej szczęśliwi niż małżonkowie tego samego wyznania.

Barb