Najnowsze Dzień Anioła Stróża

Dzień Anioła Stróża

SHARE

W kalendarzu jest taki bardzo wyjątkowy dzień, to dzień Anioła Stróża, który ustanowił papież Paweł V w Kościele rzymskokatolickim i starokatolickim.

Każdy z nas rodzi się z przydzielonym mu indywidualnym opiekunem, Aniołem Stróżem, który tak jak my jest inny, niepowtarzalny i wyjątkowy, czyli nie tylko inaczej wygląda (podobno jest podobny do swojego podopiecznego), ale ma różne możliwości duchowe.

Człowiek rodzi się także z określoną duchowością, o którą przez całe swoje życie powinien dbać, rozwijać ją i doskonalić. Anioł Stróż jest podobno bardzo silnie z nami związany, jest naszym opiekunem, wstawiennikiem i pomocnikiem.

My powinniśmy z kolei rewanżować się chęcią współpracy z nim, wsłuchiwaniem się w jego wskazówki. Ponieważ na naszym Aniele Stróżu zawsze możemy polegać, dlatego powinniśmy dziękować mu każdego dnia za jego obecność i pomoc. Najprościej można zrobić to wypowiadając słowa popularnej modlitwy, które brzmią:

„Aniele Boży, stróżu mój,
Ty zawsze przy mnie stój.
Rano, wieczór, we dnie, w nocy
Bądź mi zawsze ku pomocy,
Strzeż duszy, ciała mego,
Zaprowadź mnie do żywota wiecznego”.

Ojciec Pio nazywał swojego Anioła Stróża bratem bliźniakiem. A uczeni w piśmie mówią, że do naszych Aniołów Stróżów możemy zwracać się w wielu sprawach. Możemy prosić Anioła o pomoc w modlitwie, możemy błagać go o światło, czyli radę, pomoc lub ochronę i opiekę w pokusach i trudnościach, możemy także prosić, aby pomógł nam w budowaniu dobrych relacji czy też w załatwianiu trudnych spraw.

Na pytanie – po co Bóg stworzył anioły? odpowiedź jest prosta.

Zrobił to z miłości. Obdarzył ich rozumem, wolną wolą i przydzielił im różne zadania. Ich rolę można określić jako służebną lub pomocniczą, zaś detrerminacja powoduje, że walczą o swojego podopiecznego do końca.
Motywy ikonograficzne przedstawiające Anioła Stróża stały się bardzo popularne od XVII wieku. Najczęściej przedstawiano go w towarzystwie dziecka, które często osłaniał swoim ciałem lub tarczą. Anioły Stróże bardzo często nazywane są także regentami, a nauka zajmująca się ich pochodzeniem, imionami i zadaniami to angelologia. Według niej Anioł Stróż strzeże przeznaczonego mu człowieka aż do jego śmierci. Jeżeli osoba, która znajdowała się pod jego protekcją, trafi do raju, anioł ten awansuje w swojej hierarchii na wyższy szczebel i trafia do chóru aniołów, gdzie oddaje chwałę Trójcy Świętej. Zasady angelologii mówią jasno, że każdy człowiek niezależnie od wyznawanej wiary lub jeżeli jest tzw. bezwyznaniowcem ma swojego Anioła Stróża.

IB