Fakty Ciekawostki Dzień Dziecka

Dzień Dziecka

SHARE

Międzynarodowy Dzień Dziecka ustanowiono w 1954 przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) dla upowszechniania ideałów i celów dotyczących praw dziecka zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych (1945) i obchodzony od 1955 w różne dni roku w różnych krajach członkowskich ONZ.

W Polsce i innych byłych państwach socjalistycznych tradycyjnie od 1950 roku święto to celebrowane jest 1 czerwca.

Po raz pierwszy w Polsce Dzień Dziecka zorganizowano w związku z akcją zbierania podpisów pod Apelem sztokholmskim (treść apelu koncentrowała się na poparciu polityki ZSRR po zakończeniu II wojny światowej, a dotyczył on zakazu produkcji broni atomowej), zaś od 1994 roku w Warszawie obraduje Sejm Dzieci i Młodzieży. Jest to akcja propagująca parlamentaryzm wśród młodzieży, gimnazjalnej i szkół ponadgimnazjalnych. Kadencja posłów trwa jeden rok, a jedyna sesja w roku odbywa się 1 czerwca. Obrady odbywają się w sali plenarnej, poprzedzają je obrady komisji sejmowej, opracowującej projekt uchwały, konsultacje projektu oraz organizowane przez organizacje pozarządowe warsztaty tematyczne dla posłanek i posłów. Sejm Dzieci i Młodzieży w Polsce to pierwsze tego typu przedsięwzięcie i inicjatywa w Europie. Tegoroczna sesja odbędzie we wrześniu 2018, a warunkiem ubiegania się o mandat było napisanie pracy lub zrobienie projektu na temat: sylwetki wybranego posła, bądź posłanki Sejmu Rzeczypospolitej I kadencji wraz z przedstawieniem autorskiego planu kampanii wyborczej tegoż deputowanego, bądź deputowanej. Temat przewodni natomiast brzmi: Posłowie pierwszego Sejmu Niepodległej.

Przed II wojną światową Dzień Dziecka z inicjatywy Polskiego Komitetu Opieki nad Dzieckiem obchodzono 22 września. Tego dnia po mszach w kościołach dzieci udawały się do szkół na uroczyste akademie, a następnie na przygotowane wycieczki i zabawy, w czasie których rozdawano słodycze, zakupione ze środków pozyskanych ze zbiórek publicznych.
Ale święto dzieci to nie tylko polska tradycja. Obchodzi się je także w innych krajach świat, choć pod zgoła całkiem różnymi nazwami i raczej mówi się o nich jako o świętach pokrewnych.
Na 12 lutego wyznaczono Międzynarodowy Dzień Dzieci-Żołnierzy, którego symbolem jest czerwona ręka.
12 kwietnia obchodzi się Dzień Dzieci Ulicy. Jest to międzynarodowa kampania na rzecz dzieci ulicy, aby ich prawa nie były ignorowane.
25 maja, Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego. Każdego roku, tego właśnie dnia wszystkie kraje na świecie zwracają uwagę na zjawisko zaginięć dzieci.

Dzień Dzieci Będących Ofiarami Agresji – 4 czerwca, a 12 czerwca Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Pracy Dzieci.

POPELINA