Przeczytaj Dzień Orderu Uśmiechu

Dzień Orderu Uśmiechu

SHARE

Order Uśmiechu to międzynarodowe odznaczenie nadawane za działania przynoszące dzieciom radość.

Na pomysł jego nadawania wpadła w 1968 roku pod wodzą Cezarego Leżeńskiego (naczelny) redakcja „Kuriera Polskiego”, ogólnopolskiej gazety z siedzibą w Warszawie.

Inspiracją był wywiad z Wandą Chotomską z okazji 5-lecia dobranocki dla dzieci „Jacek i Agatka”, gdzie pisarka opowiedziała o chłopcu ze szpitala rehabilitacyjnego pod Warszawą, który chciał nadać jakieś odznaczenie od dzieci. Dziennikarze uznali, że to może być inicjatywa samych dzieci, żeby nagradzać dobrą pracę dorosłych, więc ogłoszono ogólnopolski konkurs na projekt odznaczenia. Stworzyła go dziewięciolatka z Głuchołaz Ewa Chrobak. Od talerzyka i szklanki odrysowała słońce, do którego ręcznie dorysowała nierówne promienie. Projekt, z ponad 44 tysięcy innych, wybrało jury pod przewodnictwem Szymona Kobylińskiego, który dopracował go do znanej formy.

W 1979 roku (ogłoszonym przez ONZ Międzynarodowym Rokiem Dziecka) po wystąpieniu kanclerza Cezarego Leżeńskiego przed Zgromadzeniem Ogólnym Sekretarz Generalny ONZ Kurt Waldheim nadał Orderowi Uśmiechu i przyznającej go Kapitule Orderu Uśmiechu rangę międzynarodową.

Odznaczenie w formie medalu przyznawane jest w Polsce dwa razy do roku, wiosną i jesienią, spośród kandydatur przysłanych przez dzieci z całego świata. 60-osobowa Kapituła, na czele której stoi kanclerz, wybiera laureata.

Kawalerem Orderu Uśmiechu zostaje dorosły, którego działalność jest wyjątkowa, nietuzinkowa i przynosi dzieciom najwięcej radości, często ratuje ich życie. Ceremonii wręczania Orderu towarzyszy rytuał wypicia soku z cytryny koniecznie z uśmiechem oraz pasowania różą. Każdy nowo pasowany Kawaler Orderu Uśmiechu przyrzeka przed dziećmi i członkami Kapituły „być zawsze pogodnym i radość dzieciom przynosić”. Imię Kawalera Orderu Uśmiechu przyznaje się także szkołom i placówkom wychowawczo-edukacyjno-opiekuńczym.

W 1996 roku w Rabce utworzono Muzeum Orderu Uśmiechu, które obecnie znajduje się na terenie Rodzinnego Parku Rozrywki „Rabkoland”, a miastu nadano status „Miasta Dzieci Świata”.

W 2003 Międzynarodowa Kapituła Orderu Uśmiechu odbyła pierwsze w historii swoje posiedzenie poza Warszawą, miało to miejsce w Świdnicy, gdzie powstało pod jej patronatem Europejskie Centrum Przyjaźni Dziecięcej. Nadano wówczas miastu Świdnica tytuł „Stolicy Dziecięcych Marzeń” i ogłoszono 21 września Światowym Dniem Dziecięcego Orderu Uśmiechu.

IB