Najnowsze Molestowanie seksualne w miejscu pracy

Molestowanie seksualne w miejscu pracy

SHARE

Ostatnie miesiące skupiają uwagę wokół molestowania seksualnego kobiet w Hollywood. Czym jest molestowanie seksualne i jakie są pierwsze jego sygnały?

Nieakceptowane zachowania o charakterze seksualnym, których celem lub skutkiem jest naruszenie godności lub poniżanie pracownika. Mogą to być fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy. Według Komisji Equal Employment Opportunity (EEOC):

„Molestowanie staje się niezgodne z prawem, gdy (1) trwałe obraźliwe zachowanie staje się warunkiem dalszego zatrudnienia, lub (2) zachowanie jest uciążliwe i na tyle powszechne w środowisku pracy, że rozsądna osoba uznałaby je za zastraszanie, wrogość lub obraźliwe”.

Sporadyczne i przypadkowe dowcipy nie są brane poważnie i nie są karalne. Aby molestowanie było niezgodne z prawem zachowanie musi występować często i w dużej skali, tworząc zagrożenie, utratę pracy lub pozycji z powodu braku zaangażowania się. Różnego rodzaju próby przeniesienia na inną pozycję lub pominięcie możliwości awansu ze względu na płeć uważane też jest za molestowanie seksualne.

 

Pierwszymi przesłankami molestowaniaw nowym miejscu pracy są:

• Jeśli podczas rozmowy osoba stoi bardzo blisko i prowadzi rozmowę w sposób intymny.
• Intensywne wpatrywanie się oraz komentarze na temat ciała wprowadzające w zakłopotanie.
• Zadawanie uporczywych pytań odnośnie osobistego jak i intymnego życia.
• Naciskanie, aby wyjawić swoje doświadczenia seksualne.
• Próba spotkania się poza miejscem pracy sam na sam.
• Pokazywanie materiałów pornograficznych, lub rozmowa na temat filmów przepełnionych seksem.

Zwłaszcza w nowych miejscach pracy trzeba zwrócić uwagę na niechciane seksualne uwagi, żądania seksu jako wymiana za przysługę, jak również słowne uwagi oraz zachowanie o naturze erotycznej. Zachowanie naruszające godność osobistą poprzez natrętne uporczywe naprzykrzanie się, szantaż, wymuszanie nie powinno mieć miejsca. Okazanie obrzydzenia wobec niestosownego zachowania potwierdza, że nie czujesz się swobodnie, a na dodatek ta osoba odczuwa przewagę. Ciągłe protesty, uwagi jak i brak zainteresowania nie powstrzymuje niekończącej się serii złych zachowań. Wiele osób nie zgłasza przypadków molestowania seksualnego. Część z nich boi się, że nikt im nie uwierzy lub nie weźmie incydentu poważnie. W wielu przypadkach nie chcą stwarzać dodatkowych kłopotów dla kogoś i tracą kompetencje dla swoich działań. Również, może być sytuacja, w której zarząd firmy ignoruje i pomniejsza problem lub wręcz bagatelizuje.

Barb