Przeczytaj Nasze miasto nasze gniazdo

Nasze miasto nasze gniazdo

SHARE

Klub Nauczycieli Polskich i Polonijnych jest niezależną, niepolityczną organizacją zrzeszającą polskich nauczycieli, pasjonatów swego zawodu, krzewiących język i polską kulturę w niemal każdym zakątku globu.

Klub powstał całkiem niedawno, bo w 2016 roku i ma swoją siedzibę w pierwszej historycznej stolicy Polski, czyli w Gnieźnie. Założycielką i pomysłodawczynią klubu jest pani Małgorzata Tomczak, emerytowana nauczycielka, działaczka społeczna, przyjaciel młodzieży i oddany pedagog, zaś członkami klubu są nauczyciele z Polski i z zagranicy. Celem działalności jest przede wszystkim propagowanie współpracy uczniów i nauczycieli, wymiana doświadczeń pedagogicznych i metodycznych związanych z nauczaniem, wprowadzanie nowatorskich metod, wykorzystanie technik multimedialnych oraz popularyzacja wiedzy o pięknie i wyjątkowści kultury i języka polskiego.

W 2017 roku klub zainicjował międzynarodowy projekt pod hasłem “NASZE MIASTO-NASZE GNIAZDO”.

Tak o nim wypowiada się pani prezes Małgorzata Tomczak: Mając na uwadze kształtowanie poczucia patriotyzmu oraz wiedzy o polskiej kulturze i historii opracowaliśmy projekt edukacyjny “Nasze miasto nasze gniazdo”, którego głównym celem jest przywrócenie polskiej i polonijnej szkole jej roli kulturotwórczej w oparciu o nowoczesne, aktywizujące metody nauczania. Będziemy rozwijać współpracę między szkołami polskimi i polonijnymi”.

Projekt polega na wymianie informacji o swoich macierzystych miastach lub miastach zamieszkiwanego regionu. Każda szkoła zgłasza grupę 15 uczniów, którzy w obrębie swojej grupy wiekowej przygotowują pytania dotyczące wybranego przez siebie miasta. Następnie pytania zostają przesłane do organizatorów, a oni przesyłają je do partnerskich szkół (wybranych drogą losową) biorących udział w projekcie. I tak pytania uczniów z Chicago mogą trafić do Berlina, a do Chicago mogą zostać przysłane pytania z Wrocławia. Kolejnym etapem jest nagranie odpowiedzi w dwujęzycznej wersji polsko-angielskiej lub wykonianie projektu plastycznego w postaci albumu miasta i wysłanie do organizatorów, a dalej do szkoły partnerskiej. W dzisiejszej multimedialnej rzeczywistości ważne jest, by projekty edukacyjne angażowały dzieci i młodzież nie tylko ciekawym tematem, ale także możliwością wykorzystania ich zainteresowań współczesna techniką. Taki jest właśnie projekt “Nasze miasto nasze gniazado”.

“Idziemy z duchem czasu, to nasz cel!” –  deklarują organizatorzy konkursu.

Propagowanie polskiej kultury oraz wspieranie polonijnych szkół zawsze było integralną częścią działu “Życie Polonii” znajdującego się w chicagowskim magazynie “Tygodnik Program”. Konkursy takie jak ten nie tylko pozwalają młodzieży na lepsze poznanie własnego miasta, ale także wzbogacają ich edukację dotyczącą kraju pochodzenia ich dziadków i rodziców.

IB

Zarząd Klubu Nauczycieli Polskich i Polonijnych:

Prezes Zarządu – Małgorzata Tomczak,

Wiceprezeski – Elżbieta Berkowicz z Chicago d/s kontaktów międzynarodowych,  Mariola Ilnicka d/s edukacji przedszkolnej,  Alina Gandurska d/s szkół podstawowych, Marta Krówczyńska d/s szkół średnich,

Sekretarz –  Barbara Łuszczynska.

Członkowie zarządu –  Donata Dymek -Stefaniak konsultant d/s historii i języka angielskiego, Grażyna Kędzierska konsultant ds nauczania zintegrowanego, Marta Romieniecka konsultant d/s lingwistycznych i realizacji projektów, Małgorzata Zbierańska konsultant d/s organizacyjnych, Sylwester Sip konsultant d/s szkolnictwa zawodowego.

Klub Nauczycieli Polskicj i Polonijnych zaprasza do współpracy nauczycieli – wiadomości i zgłoszenia prosimy kierować na email: klub-nauczycieli-pl@wp.pl