Życie Polonii Fotorelacje Obchody z okazji 37 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

Obchody z okazji 37 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

SHARE

 W dniu 9 –go grudnia 2018 r. została odprawiona Msza św. w kościele Św. Trójcy 1118 N. Noble St.  Chicago IL Nabożeństwo celebrowali: proboszcz parafii ks. Andrzej Totzko, kazanie wygłosił ks. Mariusz Sokołowski. 

Trzeba wspomnieć że 13-go grudnia 2018 przypada 37 rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Było to wypowiedzenie wojny przeciw Narodowi Polskiemu przez będący wtedy u władzy reżim komunistyczny. Jak co roku Koło Solidarność w Chicago organizuje Mszę św. w intencji Ojczyzny i Ofiar Stanu Wojennego a także Wszystkich, którzy przez to tragiczne dla Narodu Polskiego wydarzenie ucierpieli.

W Mszy uczestniczyli: Konsul RP w Chicago. Piotr Janicki z małżonką, PiotrSemeniuk z małżonką- wicekonsul RP w Chicago, Bogdan Struminski- prezes Koła Solidarność w Chicago, -wiceprezes KPA-Il, Andrzej Gędłek- były prezes ZPPA, redaktor radia Na Góralską Nutę, Dyrektor Krajowy KPA, Zygmunt Goliński – prezes SWAPU, Ułani –prezes Andrzej Stopa wraz z plutonem Ułanów, Ryszard Piejko i Stanisław Purc-Stowarzyszenie Rencistów i Emerytów, Dr. MarekRudnicki M.D., Asia Szmurło z komitetuobronykościołaśw. Wojciecha.

Poczty Sztandarowe: Solidarność, Ułani, Związek Podhalan w Pół. Ameryce, koła: Nowy Targ i Gronków.

W Mszy św. uczestniczyło wiele ludzi których nie sposób wymienić.

Na zakończenienabożeństwa ks. Andrzej TotzkepodziękowałBogdanowiStruminskiemu – prezesowiKołaSolidarność oraz wszystkimuczestnikomMszyśw. z okazjiobchodówpowstania „Solidarności“ .

Tekst i zdjęcia: Anna Zalińska