Porady Lekarz Plany Medicare Advantage

Plany Medicare Advantage

PODZIEL SIĘ

Zbliżamy się powoli ku końcowi Corocznego Okresu Zapisów do planów Medicare. W środkach masowego przekazu mówi się na ten temat bardzo dużo. Wielu z Państwa czytając prasę lub słuchając radia spotkała się zapewne z terminem Plany Medicare Advantage i zastanawia się, co to takiego.

Plany Medicare Advantage stanowią alternatywę do podstawowego planu Medicare, znanego jako Original Medicare. W nomenklaturze Medicare oznaczonego również literką „C”. Plany Medicare Advantage są oferowane przez prywatne firmy ubezpieczeniowe, a w ramach tego typu planów istnieje wiele odmian. Najczęściej spotykane to opcje HMO lub PPO.

Plany Medicare Advantage są projektowane przez poszczególne firmy ubezpieczeniowe w oparciu o te same świadczenia, które oferują podstawowy plan Medicare, lecz każdy plan może indywidualnie ustalać wysokości dopłat (ang. copayment lub coinsurance) i oferować dodatkowe świadczenia, np. rutynowe badanie wzroku lub słuchu, bezpłatne członkostwo w klubie fitnessu, a niektóre nawet kompleksową opiekę dentystyczną. Zaletą tego typu ubezpieczenia są niskie lub nawet zerowe składki za uczestnictwo w planie oraz fakt, że większość z nich ma zintegrowane pokrycie na leki na receptę.

Wszystkie plany Medicare Advantage muszą zgodnie z obowiązującym prawem oferować maksymalny roczny udział własny w dopłatach, co w przeciwieństwie do podstawowego planu Medicare jest duża zaletą. Wybierając plan Medicare Advantage typu HMO mamy z góry narzucaną sieć placówek usług medycznych (ang. network), z których będziemy mogli korzystać w przypadku regularnych wizyt lekarskich, wcześniej ustalonej hospitalizacji lub zabiegów ambulatoryjnych. Najczęściej też wymagane będą skierowania do lekarzy specjalistów.

Ostatnio na rynku planów Medicare Advantage pojawiło się jednak wiele ofert planów typu PPO. Plany PPO są również oparte o sieć lekarzy i szpitali, ale w przeciwieństwie do planów HMO dają nam swobodę wyboru świadczeniodawcy usług medycznych również spoza sieci. Dużym ułatwieniem jest też fakt, że w tego typu planach nie potrzebujemy skierowań do lekarzy specjalistów.

Przy wyborze planu Medicare Advantage powinniśmy się kierować nie tylko wysokością miesięcznej składki, ale również innymi czynnikami np. dostępnością poszczególnych szpitali i lekarzy, listą refundowanych leków czy też oferowanymi przez plan świadczeniami.

Ubezpieczenia Medicare Advantage z uwagi na swoje przystępne ceny stały się na przestrzeni ostatnich piętnastu lat bardzo popularną formą ubezpieczenia kosztów leczenia. Firmy ubezpieczeniowe oferują najczęściej kilka tego typu planów do wyboru w wyselekcjonowanych regionach poszczególnych stanów. Nie są więc one dostępne we wszystkich powiatach w USA, a najbogatszą ofertę można znaleźć w dużych aglomeracjach miejskich i przylegających do nich powiatów. Jak podaje strona kff.org, należąca do Kaiser Family Fundation w roku 2019 aż 22 miliony osób jest już zapisanych do planów Medicare Advantage, co stanowi 34% ogółu. Dla porównania można sprawdzić, że dziesięć lat wcześniej, w roku 2009 było ich zaledwie 10.5 miliona. Widać więc, że stały się one bardzo powszechną formą ubezpieczenia dla posiadaczy Medicare. Wybierając plan Medicare warto rozpatrzeć różne formy ubezpieczeń, dzięki którym możemy zabezpieczyć się przed lukami w podstawowym Medicare, a Medicare Advanatge jest na pewno formą ubezpieczenia, które warto wziąć pod uwagę. Pamiętajmy, że zmiany planu Medicare możemy dokonać tylko do 7 grudnia.

Jeżeli macie Państwo pytania dotyczącej Waszej indywidualnej sytuacji związanej z ubezpieczeniem Medicare, proszę się ze mną skontaktować w celu umówienia się na bezpłatną konsultację telefonując pod numer 773-620-5258.