Tylko u nas Płodność kobiety

Płodność kobiety

SHARE

Szczyt płodności u kobiety przypada na drugą dekadę
życia. Oczywiście dziś kobiety zachodzą w ciążę
prawie w każdym wieku. Zmieniły się czasy, medycyna
rozwinęła się bardziej, jednak wciąż te same czynniki
wpływają na możliwość zajścia w ciążę. Według lekarzy
waga i styl życia kobiety mają wpływ na jej płodność.

Z kolei o niepłodności decydują czynniki wewnętrzne
(wady budowy) i zewnętrzne (np. zanieczyszczenie
środowiska).

Płodność kobiety wyznacza wydolność jej jajników. Z wiekiem
liczba komórek zmniejsza się zwłaszcza, gdy kobieta
zbliża się do 45 roku życia. Również obniża się jakość komórek
jajowych i związana z tym zdolność do zapłodnienia,
rozwoju zarodka, implantacji i ciąży. By ocenić szanse na
zajście w ciążę pomoże badanie ultrasound oraz badania
hormonalne AMH-hormon antymullerowski, FSH-hormon folikulotropowy oraz Inhibina B).

Obecnie coraz częściej kobiety decydują się na późne macierzyństwo. Granica dla naturalnej
ciąży zależy od stanu zdrowia i organizmu kobiety.

Po 45 roku życia zdarzają się sporadycznie. Pomiędzy 40 a 45
rokiem życia następuje ograniczenie płodności i wygasanie
funkcji rozrodczych. Metoda zapłodnienia pozaustrojowego
uznawana jest za najbardziej skuteczną dla kobiet, które nie
przekroczyły 42-43 lat. Przy podejmowaniu decyzji o macierzyństwie należy rozważyć możliwości biologiczne w zależności od wieku, stanu zdrowia i sytuacji osobistej. Według
statystyk w krajach rozwiniętych ok. 20 procent kobiet w wieku
40-44 lat pozostaje bezdzietne. Znaczący spadek płodności
kobiet zaczyna się w przedziale 35-39 lat i wynosi 30 procent,
natomiast powyżej 40 roku życia 50 procent kobiet jest
niepłodnych.

Jednym z problemów z zajściem w ciążę jest
nieregularne miesiączkowanie, z tym związana owulacja,
co stanowi 15 procent ogółu kłopotów związanych z płodnością
u kobiety. Poza tym choroby takie jak endometrioza
czy mięśniaki macicy mogą obniżyć płodność kobiety. Także
przebyte operacje zwłaszcza w obrębie jamy brzusznej
mogą spowodować zrosty powodujące niedrożność w obrębie
jajowodów, co stanowi przeszkodę w połączeniu komórki
jajowej z plemnikiem. Cukrzyca lub inne choroby metaboliczne
w niektórych przypadkach mogą również być przyczyną
niepłodności. Wszelkie infekcje i nieprawidłowości w obrębie
narządów płciowych mogą ograniczyć płodność, dlatego
ważne są regularne wizyty kontrolne u ginekologa.

Metod leczenia zaburzeń płodności jest kilka.

Mogą to być leki wspomagające owulowanie lub regulowanie poziomu hormonów przy zapłodnieniu in-vitro (IVF) w zależności od stanu zdrowia kobiety i zaleceń lekarz. Natomiast, aby zwiększyć płodność, kobieta powinna unikać wszelkich używek
typu papierosy, a nawet bierne palenie, ograniczyć spożycie
kawy, obniżyć stres, (pomogą w tym masaże i yoga). Ważne
też jest ograniczenie spożycia ryb gdyż, podnoszą poziom
rtęci w organizmie, a u kobiet otyłych spadek wagi nawet o 5
procent może wpłynąć znacząco na zwiększenie płodności.

Barb

pic: pixabay