Życie Polonii Fotorelacje Polonia otworzyła serca i portfele – Dar Serca zebrał 311 tysięcy dolarów!

Polonia otworzyła serca i portfele – Dar Serca zebrał 311 tysięcy dolarów!

SHARE

To był niezwykły weekend! Niezwykli goście, gorące licytacje i 311 tysięcy dolarów zebrane na rzecz Fundacji

Dar Serca! A wszystko dzięki hojności Polonii – słuchaczy Polskiego Radia w Chicago!
W ciągu dwóch dni trwania Radiotonu, 8 i 9 lutego, słuchacze Polskiego Radia w
Chicago (1030/1300AM & 104.7/107.1FM) przekazali na konto Fundacji Dar Serca
rekordową sumę 311,500 tysięcy dolarów! Tego jeszcze w życiu polonijnych organizacji
i mediów nie było – a Fundacja Dar Serca z trudem wierzy, że tak wysoko pobity
został ubiegłoroczny rekord 219 tysięcy dolarów!

Dorota Małachowski, prezes Fundacji Dar Serca, ze wzruszeniem dziękowała wszystkim
za dwa dni podarowane Fundacji i jej dzieciom: „Dzięki Państwa gorącym sercom
i hojności Dar Serca może funkcjonować i pomagać – już ponad 900 polskich
dzieci skorzystało z leczenia na terenie USA, dzięki Państwu rozwijają się, dorastają,
mają normalne życie!” Izabela Rybak, dyrektor Fundacji, dodaje: „Dziękujemy Polnet
Communications i Walterowi Kotabie za udostępnienie fal radiowych, redaktorom
prowadzącym za zaangażowanie, Polonii za hojność, gościom, darczyńcom, naszym
woluntariuszom za serce! I szczególne podziękowania dla naszego największego
darczyńcy, który jak zwykle chce pozostać anonimowy. Dziękujemy!”
Jednym z elementów radiotonu są aukcje przedmiotów ofiarowanych przez znane
osoby – w tym roku licytowano m.in. naszyjnik z bursztynem, który ofiarowała zaprzyjaźniona z Fundacją Pierwsza Dama RP Agata Kornhauser-Duda. Rekordem aukcji
była suma $20,000 za kolację z Piotrem Janickim, Konsulem Generalnym RP w Chicago!
To już 22 doroczny Radioton zorganizowany na falach Polskiego Radia Chicago
(1030/1300AM& 104/1071FM) jako główne źródło finansowania pracy Fundacji
Dar Serca, która dzięki zgromadzonym funduszom jest w stanie pomagać w leczeniu
polskich dzieci z rzadkimi schorzeniami na terenie USA – dla wielu z nich to jedyna
nadzieja i ostatnia szansa na normalne życie. Materiały dzięki uprzejmości Fundacji Dar Serca