Najnowsze Program „Extra Help” dla posiadaczy Medicare

Program „Extra Help” dla posiadaczy Medicare

SHARE
medicare

Jeżeli jesteście Państwo już posiadaczami, bądź w najbliższym czasie uzyskacie prawado ubezpieczenia Medicare, to gorąco zachęcam, aby zainteresować się federalnym programem pomocowym o nazwie „Extra Help”, często zwanym też „Low Income Subsidy”, w skrócie LIS. Jest to program subsydiowania wydatków własnych związanych
z ubezpieczeniem na leki w ramach części D Medicare. Głównym kryterium kwalifikującym są odpowiednio niskie dochody i oszczędności osób korzystających z Medicare.

Program ten oferuje osobom, które się na niego zakwalifikują następujące benefity:

• Opłaconą w całości, bądź częściowo składkę
za ubezpieczenie na leki do pewnej ustalonej
dla każdego stanu innej kwoty (np. dla
Illinois jest to $27.37 na rok 2019)
• Obniżone dopłaty (tzw. co-payment) do leków
refundowanych w ramach posiadanego
planu. W przypadku niektórych leków są to
oszczędności idące w dziesiątki, a nawet
setki dolarów.
• Eliminuje karę za spóźnioną rejestrację w
planie na leki (tzw. Late Enrollment Panalty)
osobom, które nie przystąpiły do niego w
wyznaczonym terminie.
• Otwiera możliwość zmiany ubezpieczenia
na leki lub planu Medicare Advantage raz
na kwartał w pierwszych dziewięciu miesiącach
każdego roku.
• Eliminuje konsekwencje płacenia wyższych
dopłat za leki w tzw. luce w pokryciu (ang.
coverage gap /donut hole).

Według danych dostępnych na stronie Medicare
Rights Center na program „Extra Help” mogą się
zakwalifikować osoby, których dochody w roku
2019 nie przekroczą $18,735, zaś dla małżeństw
mieszkających razem $25,365. W stanie Illinois
brane są też pod uwagę oszczędności osób starających
się o ten program. I tak dla pojedynczej
osoby oszczędności nie mogą przekraczać $14,
930, a dla małżeństw $28,720. Do oszczędności
zaliczane są: nieruchomości, które nie są stałym
miejscem naszego zamieszkania (np. domy
letniskowe), depozyty na kontach bankowych,
certyfikaty, akcje spółek giełdowych, obligacje,
fundusze inwestycyjne, konta IRA i posiadana
przez nas gotówka. Nie są natomiast brane pod
uwagę np. ubezpieczenie na życie, posiadane
samochody czy biżuteria.

Wystąpić o program „Extra Help” możemy na
kilka sposobów. Proces ten odbywa się poprzez
kontakt z biurem SSA (Social Security Administration).
Osoby, które właśnie przystąpiły do
Medicare otrzymują drogą pocztową, gotową
do wypełnienia i odesłania aplikację oznaczoną
numerem SSA-1020B. Aplikację można również
złożyć przez Internet na stronie Social Security
www.socialsecurity.gov/i1020, udając się do
lokalnego biura tej instytucji lub przez telefon
1-800-772-1213. O program „Extra Help”, mogą
się starać wszystkie osoby posiadające Medicare,
niezależnie od tego jak długo jesteśmy jego
posiadaczami. Musimy oczywiście spełniać opisane
powyżej warunki dochodowe i oszczędnościowe.
Jeżeli program „Extra Help” zostanie
nam przyznany powinniśmy każdego roku pod
koniec sierpnia lub na początku września otrzymywać
z biura Social Security Administration
formularz o przedłużenie go na kolejny rok. Formularz
ten nosi nazwę „Review Of Your Eligibility
For Extra Help” i jest oznaczony symbolem
SSA 1026B. Powinniśmy go odesłać w przeciągu
30 dni do biura SSA, gdzie zostanie podjęta
decyzja o jego przedłużeniu, zmianie poziomu
dofinansowania lub odmowie na kolejny rok.
Jeżeli SSA wyda pozytywną decyzję otrzymamy
wówczas pismo tzw. „Notice of Award”, w którym
określony zostanie poziom dofinansowania (pełny
lub częściowy). W przypadku odmowy biuro
SSA wyśle nam pismo zatytułowane „Notice of
Denial”. Osoby, które posiadają stanowy plan
Medicaid nie muszą składać żadnych aplikacji o
program „Extra Help”, gdyż zrobi to za nich stan
przesyłając do Medicare odpowiednie informacje.
Program „Extra Help” jest szczególnie pomocny
dla osób przyjmujących drogie lekarstwa np.
markowe, które nie mają generycznych zamienników.
Obniżki dopłat (tzw. co-payments) są
wówczas bardzo znaczące. Lekarstwa, za które
musielibyśmy dopłacać kilkadziesiąt dolarów
mogą nas kosztować kilkanaście razy mniej.

Jeżeli potrzebujecie Państwo dodatkowych
wskazówek i informacji związanych z programem
„Extra Help” lub innymi zagadnieniami dotyczącymi
ubezpieczeń Medicare zapraszam do
kontaktu ze mną w celu umówienia bezpłatnej
konsultacji. Tel. 773 620-5258

Oliwier Wasilewski
Olivier wasilewski