Redakcja

Redakcja

Polish Weekly Magazine Program

Tygodnik Program

logo-program

4738 N. Harlem Avenue, Suite 10
Harwood Heights IL 60706

TEL. 773.286.5990
www.polishweeklychicago.com

52 000 czytelników

PUBLISHER
Polish Media Group E LLC

 

MANAGER
Iwona Biernacki

CLASSIFIED DEPARTMENT
Małgorzata Prendota

PRODUCTION DIRECTOR
Małgorzata Góralczyk

TV GUIDE DIRECTOR
Iwona Biernacki

CIRCULATION MANAGER
Logistc Express

WSPÓŁPRACA
Ryszard Barański
Andrzej Rogalski
llona Waksmundzki
Lula Lenska
PhotoMadox


1. Redakcja nie zwraca nie zamówionych materiałów.
2. Materiały filmowe dzięki uprzejmości dystrybutorów i stacji telewizyjnych.
3. Artykuły na podstawie Internetu, materiałów zebranych
4. Redakcja ma prawo odmówić przyjęcia materiałów reklamowych i artykułów bez podania przyczyny.
5. PROGRAM nie odpowiada za opinie czytelników wyrażone w ich listach, opowieściach, wywiadach, etc.
6. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość, rzetelność i prawa autorskie artykułów przysłanych do tygodnika PROGRAM.
7. Artykuły, teksty sponsorowane, opinie zamieszczone w tyg. PROGRAM nie są opiniami pracowników/zarządu. Pismo nie odpowiada za treść artykułów, reklam, ogłoszeń, etc. Reklamacje do 3-ch miesięcy wstecz.
8. Tygodnik Program nie utożsamia się z poglądami politycznymi prezentowanymi w magazynie.
9. Publisher: Polish Media Group E LLC.