Najnowsze Ubezpieczenie na leki w ramach Medicare

Ubezpieczenie na leki w ramach Medicare

SHARE
medicare

Jak uzyskać ubezpieczenie na leki będąc na Medicare?

Podstawowy plan Medicare (tzw. Original Medicare) część A i B nie pokrywa kosztu leków wydawanych na receptę. Dlatego też większość osób korzystających z ubezpieczenia Medicare, powinno się zainteresować przystąpieniem do planu na leki w ramach części D, Medicare. Zadaniem części D jest pomoc w pokryciu kosztu leków wydawanych na receptę.

Ubezpieczenie takie można uzyskać na dwa sposoby:

*poprzez przystąpienie do odrębnego planu Medicare, typu PDP (ang. Prescription Drug Plan), który jest ubezpieczeniem wyłącznie na leki na receptę, lub

*poprzez przystąpienie do zintegrowanego planu Medicare w ramach części C, zwanego MAPD (ang. Medicare Advantage Prescription Drug)

Co należy wiedzieć o planach na leki

Plany Medicare, zarówno te z grupy planów PDP jak i MAPD są oferowane przez prywatne firmy ubezpieczeniowe posiadające kontrakt z Medicare. Zgodnie z prawem, muszą one pokrywać określone grupy najczęściej przepisywanych leków. Jednakże, każdy plan może indywidualnie decydować o tym, jakie konkretne leki będzie refundował. Dlatego też wybierając plan ubezpieczenia na leki pamiętajmy o tym, aby upewnić się, że leki, które bierzemy będą ujęte w spisie leków interesującego nas planu. Lista leków refundowanych przez dany plan nosi nazwę w języku angielskim „folmulary” i jest najczęściej dostępna w Internecie, na stronie ubezpieczyciela przy opisie planu lub u agenta, który sprzedaje nam ubezpieczenie.

Można też skorzystać z wyszukiwarki planów, dostępnej na oficjalnej rządowej stronie Medicare, www.medicare.gov, gdzie po wpisaniu nazw lekarstw otrzymamy wykaz planów pokrywających interesujące nas leki.

Spisy leków podzielone są na kategorie (ang. tiers), przeważnie w oparciu o ich koszt. Najczęściej są to cztery lub pięć kategorii.O przydziale leków do konkretnej kategorii decyduje plan. Najczęściej leki generyczne, a co za tym idzie tańsze, kwalifikowane są do kategorii pierwszej i drugiej, a lekarstwa markowe do trzeciej i czwartej. Pamiętajmy też, że lista leków refundowanych może się zmienić każdego roku. Jeżeli okaże się, że potrzebujemy leku, który nie jest pokrywany przez nasz plan, a w danym momencie nie mamy możliwości zmiany planu na inny, to plan może w pewnych sytuacjach zrobić wyjątek i pokryć koszt leków spoza spisu.

Ograniczenia w refundacji leków w planach Medicare na leki

*Wymóg wcześniejszej autoryzacji (ang. Prior authorization) – dla niektórych określonych leków plan może stawiać wymóg uzyskania informacji od lekarza wypisującego receptę dotyczącą zasadności użycia konkretnego leku.

* Terapia stopniowa (ang. Step Therapy) – oznacza, że lek przepisany na receptę zostanie zrefundowany dopiero po tym, gdy wypróbujemy jeden lub kilka podobnych, tańszych leków zastępczych, najczęściej generycznych.

* Luka ubezpieczeniowa (ang. Coverage Gap) – potocznie zwana też „Donut Hole”, co można przetłumaczyć, jako „dziurka w pączku”, a oznacza etap zasadniczej redukcji przez firmę ubezpieczeniową pokrycia kosztów leków markowych i generycznych po tym, jak detaliczny koszt naszych lekarstw osiągnie kwotę $3750. Osoba ubezpieczona w planie pozostaje na etapie luki ubezpieczeniowej do czasu, gdy zapłaci w danym roku określony przez Medicare limit kosztów własnych, który w roku 2018 wynosi $5000. W etapie luki ubezpieczeniowej ubezpieczony będzie płacić 35% kosztu leków markowych i 44% kosztu leków generycznych.

*Wykluczenia – plany Medicare na leki wykluczają refundację leków sprzedawanych bez recepty, suplementów i witamin.

Kara za spóźnioną rejestrację

Jeżeli po uzyskaniu praw do Medicare z tytułu ukończenia 65. roku życia nie dokonamy rejestracji w planie na leki, a nie będziemy posiadać innego wiarygodnego ubezpieczenia, będziemy musieli się liczyć z opłacaniem permanentnej kary (ang. LEP – Late Enrollment Penalty). Kara ta będzie naliczona, jeżeli w przyszłości zdecydujemy się na przystąpienie do planu na lekarstwa. Na przystąpienie do planu na leki mamy okres 3 miesięcy po miesiącu naszych 65. urodzin, lub 63 dni po utracie grupowego ubezpieczenia z pracy.
Jeżeli macie Państwo pytania dotyczące Waszej indywidualnej sytuacji związanej z ubezpieczeniem Medicare, proszę się ze mną skontaktować w celu umówienia się na bezpłatną konsultację.

Tel.773-620-5258.
Oliwier Wasilewski