Życie Polonii Fotorelacje ZA OKAZANE SERCE I TAK WIELKĄ HOJNOṠĆ DZIĘKUJEMY CI POLONIO !!!

ZA OKAZANE SERCE I TAK WIELKĄ HOJNOṠĆ DZIĘKUJEMY CI POLONIO !!!

SHARE

Tegoroczny, 21–szy Radioton Fundacji Dar Serca na antenie gościnnego Radia 1030/1300 AM oraz 104.7/107.1FM zakończył się wielkim sukcesem. Od pierwszych chwil emisji programu słuchacze z wielką serdecznością i szczodrością odpowiedzieli na skierowany do nich apel o wsparcie finansowe dla chorych dzieci.

Począwszy od pracowników Radia, TV Polvision i Fundacji, poprzez wolontariuszy, gości i słuchaczy wszyscy przeżywali każdą chwilę, każdą zapisaną kwotę, każde słowo i w napięciu oczekiwali na końcowy wynik. A wynik okazał się imponujący: ponad 218,706 tysięcy zadeklarowanych wpłat! Jest to efekt ogromnej wrażliwości Polonii na potrzeby chorych dzieci oraz wielkiego zaufania do Fundacji, która jako jedyna, już od 30 lat pomaga chorym dzieciom z Polski znaleźć pomoc medyczną w US.

Analizując z perspektywy kilku dni, co wpłynęło na tak gorący odbiór i reakcję słuchaczy  wiemy czemu to przypisać: słuchacze zareagowali serdecznie i hojnie ponieważ usłyszeli i dowiedzieli się czemu służyć ma ich donacja. Słuchacze wzruszali się opowieściami rodziców dzieci, które w tej chwili są leczone innych stanach USA, które już wyjechały po przebytych operacjach i tych, którzy z obawą i niepokojem czekają na przyjazd do nas. Wykonanie telefonu było reakcją na te opowieści i potwierdzeniem chęci pomocy.

Sukces Radiotonu to efekt pracy wielu osób. Dziękujemy całej Polonii za Wielkie Serce oraz wszystkim pracownikom Radia i TV  Polvision za ogromne, osobiste zaangażowanie, za  świetne tempo i gorąca atmosferę. Prowadzenie Radiotonu na antenie to jedna strona medalu. Drugą jest pozaantenowa jego obsługa i praca wielu osób. Zapisanie sumy 218,706 tysięcy dolarów co jednocześnie oznacza tak wielką liczbę uśmiechow dzieci to odebranie setek, jeśli nie tysięcy telefonów z deklaracjami finansowymi. Jest to zasługa grupy naszych wspaniałych wolontariuszy.

Przeprowadzenie Radiotonu możliwe było dzięki przychylności pana Waltera Kotaby – właściciela Polnet Communication, któremu bardzo, bardzo dziękujemy za nieustającą życzliwość i serce okazywane chorym dzieciom od chwili powstania Fundacji. Ten wspaniały wynik finansowy świadczy też o wielkiej rzeszy słuchaczy tego radia.

Za wielką pomoc w reklamowaniu Radiotonu bardzo dziękujemy Radiu 1300/1030 AM i 104.7 FM, TV Polvision, Dziennikowi Związkowemu, tygodnikom: Super Express, Tygodnik Program i Monitor, oraz  polonijnym portalom internetowym.

Ciągle można pomóc chorym dzieciom i dołączyć do grona darczyńców. Donacje prosimy przesyłać do Fundacji Dar Serca

Adres:  3860 25th   Ave., Schiller Park, IL. 60176

Tel. 847-671-2711

Tekst: Izabela Rybak

Zdjęcia : Anna Piotrowska, Marek Jezuit i Izabela Rybak